Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami współczesne wyzwania teorii i praktyki Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw / Zeszyty Naukowe nr 515 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 13 Czas na pieniądz 
author Wiśniewski Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / Zeszyty Naukowe nr 520. Uniwersytet Szczeciński. Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie.  Zeszyty Naukowe nr 639 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Zeszyty Naukowe nr 761 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 60 Czas na pieniądz 
red. naukowy. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością Zeszyty Naukowe nr 690 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy : Skuteczne inwestowanie : Część I : Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia 2006 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy : Skuteczne inwestowanie : Część II : Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia 2006 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas na pieniądz : zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego 
author Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Series: = Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 62 ; zeszyty naukowe nr 766 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas na pieniądz : zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem 
author Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Series: = Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 60 ; zeszyty naukowe nr 761 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas na pieniądz : zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji 
author Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Series: = Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 59 ; zeszyty naukowe nr 760 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością /  
red. nauk. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Czas na pieniądz Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 639 nr 37 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji :  Zeszyty Naukowe nr 760 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 59 Czas na pieniądz /  
Red. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 760 nr 59 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej /
 

Publication year: 2011 Call number: [X] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 44 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. | Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 23 / Zeszyty Naukowe nr 577 Uniwersytetu Szczecińskiego.. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: