Opodatkowanie pracy jako element kosztów zatrudnienia pracownika - porównanie poziomu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej /
author Rękas, Magdalena.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza a system podatkowy /
author Gałuszka, Jolanta.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zobowiązań finansowych Polski w zakresie ochrony środowiska /
author Zbaraszewski, Wojciech.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie RIO w Krakowie /
author Surówka, Krzysztof.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych /
author Sekuła, Alicja.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego) /
author Przybylska, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje człowieka i organizacji. W kierunku organizacji usługowej /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 / 
 

Publication year: 2009 Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 131 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 131 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ reformy emerytalnej na budżet państwa /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja multiusługowa /
author Panasiuk, Aleksander.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System monitorowania w procesach kontroli kosztów projektów /
author Wieczorek, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej /
author Rosiński, Rafał.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Saldo operacyjne powiatów ziemskich w latach 2004-2008 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia konkurencji podatkowej oraz ich egzemplifikacja na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych /
author Małecka-Ziembińska, Edyta.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka rynkowa w Polsce : 20 lat transformacji : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 130 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Gospodarka rynkowa w Polsce Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 130 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy /
author Januszewska, Małgorzata.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania sprawnością jednostek sektora publicznego /
author Strąk, Tomasz.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług publiczny sektora finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej /
author Adamiak, Jan.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe osób bezrobotnych jako czynnik rozwoju małych i srednich przedsiębiorstw /
author Fila, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 128 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 128 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ingracjacja jako źródło nieetycznych postaw pracowników organizacji usługowych : (próba zarysowania obszaru badawczego na przykładzie marketingu relacyjnego) 
author Wolska, Grażyna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania podejmowania i finansowania wielkich inwestycji w Polsce /
author Michalak, Aneta.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy dyskusyjne w zakresie podatków majątkowych /
author Felis, Paweł.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie sprzedaży przez Internet w firmach ubezpieczeniowych /
author Czaplewski, Maciej.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej /
author Kasperowicz-Stępień, Alicja.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Średnioterminowe ramy budżetowe jako narzędzie wieloletniego planowania budżetowego /
author Franek, Sławomir.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce /
author Ofiarski, Zbigniew.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia w fazie przedsprzedażowej w cyklu aktywności nabywcy-pacjenta w internecie /
author Mackiewicz, Hanna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neofobia i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw gastronomicznych /
author Wanagos, Marzena.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny wymiar wieloaspektowego podejścia do przedsiębiorczości usługowej /
author Skąpska, Elżbieta.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawisko zimnej progresji w podatku dochodowym od osób fizycznych /
author Wyszkowski, Adam.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doświadczenie - nowy paradygmat marketingu /
author Boguszewicz-Kreft, Monika.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: