Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki Metodologiczne aspekty rozprawy doktorskiej Źródła informacji i techniki edukacyjne 
author Orczyk, Józef

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek budowlany w Polsce w latach 1990-2003 Zmiany i tendencje w płodnosci w krajach Europy w 
author Kośmicka, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie inwestycjami w zagregowanych modelach wzros Metoda Value at Risk w zastosowaniu do zarządzania ryz 
author Kliber, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola podstawowego doradztwa w systemie wspierania Przemiany własnościowe w polskim przemyśle 
author Jaśniewicz, Arleta

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu Certyfikaty depozytowe - innowacyjne papiery 
author Cichy, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Endogeniczne determinanty polityki celnej w okresie tr Badanie słabej efektywności rynku akcji spółek sektora 
author Mosiej, Gerard

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deontologia w zawodach zaufania społecznego Koncepcja zastosowania sieci neutronowych w procesie z Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych meto 
author Frąckowiak, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luka infrastrukturalna w Polsce na tle wybranych Inwestycje innowacyjne w niestacjonarnym dynamicznym Wykorzystanie cen transferowych w rachunku 
author Sobiech, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia funduszy wspólnego inwestowania (aut. Społeczno-ekonomiczne przeobrażenia funkcjonowania Pozycja państw rozwiniętych na światowym rynku 
author Borowski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Studiów Doktoranckich [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] z. 6 : Wydział Ekonomii : Studia doktoranckie /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłata eksploatacyjna jako źródło konfliktów Rola samorządu lokalnego w działalności podmiotów Determinanty rozwoju funduszy hedgingowych w Polsce 
author Grabowska, Weronika

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niewidzialne bariery awansu kobiet - apokryf Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju 
author Marciniak, Aneta

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne zaplecze dostosowań rynkowych w Rynek finansowych instrumentów pochodnych w krajach Reformy indyjskiego systemu podatkowego w latach 
author Łuczak, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne zróżnicowanie płac Koncepcja paradygmatów T.S.Kuhna a nauka o przedsiębiorstwie Obraz bezrobocia długookresowego w województwie 
author Antoszak, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O różnych podejściach do wyceny opcji Charakterystyk Sposoby zabezpieczeń przed włamaniami internetowymi do Podstawy teoretyczne koncepcji NAIRU (Non-Accelerating 
author Appelt, Katarzyna

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pieniądze w ujęciu Johna M.Keynesa oraz Milto Metody oceny efektywności inwestycji w fundusze inwest 
author Bludnik, Izabela.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka procesów integracyjnych w agrobiznesie Zmiany w procesie udzielania kredytów konsumpcyjnych w Bankowa analiza transakcji w handlu zagranicznym w KBC 
author Kosiorek, Mirosław

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół powstania i funkcjonowania Zjawisko liberalizacji przepływów kapitałowych i jego 
author Kiedrowska, Magdalena

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację Ryzyko w projektach satelitarnych Kanały redystrybucji nadwyżki finansowej do rolnictwa 
author Jurek, Michał

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od dochodów z oszczędności w Polsce Próba Poziom rozwoju społecznego krajów ASEAN Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej wpływ 
author Bartel, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niemiecki nadzór korporacyjny Prawne i proceduralne podstawy kredytowania gmin w Nadzór i kontrola nad bankami komercyjnymi w Polsce. 
author Król-Witte, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki edukacji dorosłych Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki Metodyczne aspekty rozprawy doktorskiej w naukach 
author Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podpis elektroniczny jako gwarant bezpieczeństwa Optymalne procesy wzrostu w dwuczynnikowej Gospodarka centralnie zarządzana jako żródło krysysu 
author Jankowiak, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura demograficzna ludności migrującej w Polsce w Oprocentowanie depozytów w bankach komercyjnych w Pols 
author Przygalińska, Monika

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa w Uwarunkowania kulturowe w zachowaniach ludzi w 
author Cendal, Magdalena

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie modelu hurtowni danych dla prognoz Istota strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oraz Kreowanie ostracyzmu społecznego w walce z przestępczo 
author Dudziński, Roman

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie odroczonego podatku dochodowego metodą Ekonomiczne osobliwości rynku opieki zdrowotnej i 
author Bojkowski, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w Public relations jako dziedzina aktywności badawczej 
author Doruch, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawne działalności agentów Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji 
author Henicz, Joanna

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza koniunktury na polskim rynku prętów Ceny transferowe w polskim ustawodawstwie Istota i funkcje public relations rynku odzieżowego 
author Gerczyński, Marek

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między Perspektywy rozwoju captivów 
author Hybka, Małgorzata Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A Market and Ethical Model of the Polish Pharmacy in Economie Freedom as a Measure of Development Economics and the Debate on Care in Social Policy. 
author Dawid, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: