Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywizująca polityka społeczna : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z ekonometrii finansowej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 27 / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 27 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 /  
Red. Garbarczyk, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych /
author Olejnik, Iwona.

Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce 1641-2168 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczną obsługą klienta : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne w gospodarce samorządu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 38 
red. naukowy Denek, Emilia

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce : wyzwania XXI wieku :  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 96 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 96 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Zeszyty Naukowe AE Poznań Nr 37 
red. naukowy Garczarczyk, Józef

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z prac katedry badań operacyjnych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 62 /  
Red. Piasecki, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Z prac katedry badań operacyjnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 62 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z bankowości centralnej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice o ubezpieczeniach : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 / 
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Szkice o ubezpieczeniach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 86 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 86 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 108 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 108 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 67 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 67 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Żywność bezpieczna dla konsumenta : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Żywność bezpieczna dla konsumenta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 73 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w organizacji : przyczyny i konsekwencje : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Zmiany w organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 105 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 109 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 109 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 101 /  
red. naukowy Juja, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 101 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny we wspólnotach : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce /
author Białowąs, Sylwester.

Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce 1641-2168 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polsce /
author Pochylska, Sławomira.

Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce 1641-2168 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 / 
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt w fazie wzrostu i dojrzałości : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 87 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Produkt w fazie wzrostu i dojrzałości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 87 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 92 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Metody ilościowe w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 92 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 95 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 95 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: