W poszukiwaniu języka modelowania architektury korporacyjnej /
author Sobczak, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność funduszy powierniczych na przykładzie Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego "Pioneer" /
author Gregor, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(1)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską konsekwencją międzynarodowego lobbingu /
author Deszczyński, Przemysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyczne problemy w procesie badania kompetencji /
author Wieczorek-Szymańska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i struktura sprawozdawczości zarządczej /
author Nita, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka kreatywna /
author Korenik, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój systemu rozliczeń międzybankowych na tle procesów transformacyjnych i integracyjnych w Polsce w latach 1989-2009 /
author Iwańczuk, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konceptualizacja pojęcia globalizacji /
author Deszczyński, Przemysław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys finansowy a rynek instrumentów pochodnych w Polsce /
author Bartkowiak, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 33/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w procesie transformacji polityki fiskalnej /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ polityki bilansowej na obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 12/1999 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie doświadczenia w zakresie rozwoju rynku giełdowych instrumentów pochodnych /
author Widz, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje w wino jako przykład inwestycji alternatywnych /
author Marcinkowska, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Generowanie użytecznej informacji ekonomicznej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie rozliczania składnika majątku, jakim jest wartość firmy /
author Cieciura, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wahania kursów walutowych a bezpieczeństwo działalności banków /
author Stefański, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 33/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prewencja w procesie redukcji ryzyka niewypłacalności gospodarstw domowych /
author Świecka, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy : Przykład Polski / 
author Dębski, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżerskie w sektorze MŚP w regionie środkowopomorskim /
author Drzewiecka, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchiczne programowanie celowe jako narzędzie wspomagania decyzji zakładu ubezpieczeń /
author Ciupek, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 14/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2007/
author Ziółkowska, Wiesława.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 19/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje między polityką fiskalną i monetarną /
author Wasilewska-Trenker, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 19/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ histerezy na poziom bezrobocia równowagi w Polsce w okresie transformacji /
author Kaczmarek, Mikołaj.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wzrostu gospodarczego w latach 1998-2004 /
author Ambukita, Eric.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania rozwojowe dla polskiego sektora budowlanego w kontekście integracji z Unią Europejską /
author Krajewski, Zdzisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa /
author Sobolewski, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucja brokera ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczeń /
author Czerny, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 14/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Keynesistowska teoria popytu na pieniądz /
author Sitnik, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 13/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego na tle standardów zachodnioeuropejskich /
author Mokrzyc, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym /
author Dermański, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(8)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem zróżnicowania dochodowego rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /
author Wiśniewska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie sektora rolno-żywnościowego w Polsce w strategii rozwoju do 2000 roku /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(1)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona inwestora na rynku usług finansowych /
author Janik, Bogna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowania przedsiębiorstw /
author Czajkowska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neutralność podatków od towarów i usług a budżet środków pieniężnych /
author Czarnecka, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania tworzenia rezerw w strategii działania przedsiębiorstwa /
author Jaroniec-Mudziejewska, Jolenta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie na zasadach ogólnych dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w latach 1992-1999 /
author Połczyński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 13/2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Województwo katowickie w obliczu transformacji /
author Frąckiewicz, Lucyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia rozwoju gmin Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego w latach 1993-1995 /
author Litwin, Renata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i zagrożenia ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie samorządów terytorialnych /
author Czaja, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ulgi i zwolnienia wynikające z materialnego prawa podatkowego o charakterze ogólnym /
author Handor, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1-2(4/5)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: