Prace z zakresu gospodarki regionalnej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 527 
red. naukowy Fajferek, Antoni

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 633 
red. naukowy Dresler, Zbigniew.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 652 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu teorii ekonomii Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 502 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 727 (2007) 
red. naukowy Bywalec, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu międzynarodowych stosunków Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 634 
red. naukowy Szpak, Jan

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 613 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 529 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu zagranicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 501 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 512 
red. Dach, Zofia

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 637 
red. naukowy Dresler, Zbigniew.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 665 
red. naukowy Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 700 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 506 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu polityki agrarnej i spółdzielczości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 596 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu zagranicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 662 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 496 
red. naukowy Fajferek, Antoni

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 610 
red. naukowy Szymla, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 619 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu handlu i istytucji rynkowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 664 
red. naukowy Bywalec, Czesław

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 531 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 543 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 534 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej / Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna Kraków nr 750 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 513 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 558 
red. Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 478 
 

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 559 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu prawa Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 660 
red. naukowy Szpak, Jan

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 735 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki regionalnej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 483 
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 562 
red. naukowy Sierpińska, Maria.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu marketingu Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 602 
red. naukowy Wiktor, Jan W.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu marketingu Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 720 
red. naukowy Bywalec, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 540 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 640 
red. naukowy Wiktor, Jan W.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu marketingu Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 538 
red. naukowy Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 636 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: