Przewodnik po stronach Runetu
author Chlebda, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
red. naukowy Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy prawne w działaności samorządu terytorialnego
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie ujęcie teoretyczne 
author Sokołowska, Stanisława

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie ujęcie teoretyczne 
author Sokołowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów
author Bryniarska, Teresa Izabela

Publication year: 2001 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki Studia i Monografie Uniwersytet Opolski Nr 340 
author Kauf, Sabina.

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczny łańcuch tworzenia wartości
author Blaik, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy finansowe w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska akcesja Polski do UE 
author Bidzińska-Jakubowska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Course and Effects of the Transformation Procesess
wyd. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkc
red. naukowa Słodczyk, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych /
red. Bogacka-Kisiel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania /
author Maciejasz-Świątkiewicz, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [316] Series: Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski nr 488 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski eurosceptycyzm i eurorealizm
author Zuba, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieś i rolnictwo w procesie zmian : problemy rozwoju obszarów wiejskich 
author Sokołowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieś i rolnictwo w procesie zmian : problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa 
author Sokołowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym
author Glensk, Joachim

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka rynkowa
author Kroszela, Janusz

Publication year: 1995 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna w mediach
author Piątkowska-Stepaniak, Wiesława

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego
author Barska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej
author Barska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego : aspekt efektywnościowy 
author Blaik, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyczny łańcuch tworzenia wartości
author Blaik, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przegląd Stosunków Międzynarodowych : The International Affairs Review : 1,2 (157,158)/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce
author Ciecierski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo : Studia i Monografie nr 429 
author Habuda, Ludwik.

Publication year: 2010 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce : Studia i Monografie nr 440 
author Koziarski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej : Studia i Monografie nr 457 
author Paradowska, Monika.

Publication year: 2011 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Władza mediów
author Piątkowska-Stepaniak, Wiesława

Publication year: 2010 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin 
author Kauf, Sabina.

Publication year: 2012 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych
author Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów
author Bryniarska, Teresa Izabela

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Propedeutyka rachunkowości z elementami rachunkowości komputerowej
author Bryniarska, Teresa Izabela

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: