Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju
author Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i analiza ekonomiczna wybrane problemy 
rec. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
red. Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2000 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego 
author Salomon, Adam

Publication year: 2003 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej
author Sylwestrzak, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa /
author Reszka, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizatorzy transportu rynki, operacje, strategie 
author Rześny-Cieplińska, Jagienka.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia
author Chaberek, Mirosław.

Publication year: 2005 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach
author Jeliński, Bohdan

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Handel wiązany w gospodarce światowej
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria makroekonomii 2 Ćwiczenia 
author Kwella, Elżbieta

Publication year: 1994 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy metod statystycznych dla psychologów ćwiczenia 
author Barańska, Zygmunta

Publication year: 1995 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania /
Autor. Auksztol, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą
author Zemke, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizatorzy transportu rynki, operacje, strategie 
author Rześny-Cieplińska, Jagienka.

Publication year: 2011 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport i spedycja w handlu zagranicznym
red. Krasucki, Zygmunt

Publication year: 2000 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy handlu zagranicznego
author Treder, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transport w handlu międzynarodowym
author Neider, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowy Fundusz Walutowy działalność i propozycje reformy 
author Michałowski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw
author Borkowski, Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w
author Czerwińska, Tatiana T.

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transformacja gospodarcza a sektor publiczny
red. Szczodrowski, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo integracji stosunku pracy : między jednością a różnorodnością /  
autor Tomaszewska, Monika.

Publication year: 2011 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
author Grodzicki, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku 
red. Malinowski, Marek J.

Publication year: 2009 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych istota - uwarunkowania - instrumenty 
author Czerwińska, Teresa Tatiana

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktry t
author Misztal, Konrad

Publication year: 1997 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach /
autor Boguszewicz-Kreft, Monika.

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe i sektorowe czynniki różnicujące kondycję
author Koralun-Bereźnicka, Julia.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty konsorcjalne
author Orłowska, Renata

Publication year: 2004 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria inaczej
author Strzała, Krystyna

Publication year: 1995 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy z mikroekonomii Zadania 
author Kamińska, Teresa

Publication year: 1995 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: