Finansowe instrumenty pochodne ryzyko, wycena i strategie Materiały Dydaktyczne 233 
author Morawska, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny : Materiały Dydaktyczne [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 243 /  
author Gabryelczyk, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (49); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrostruktura giełd papierów wartościowych
author Doman, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami /
author Kruszka, Michał

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2012 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces i techniki sprzedaży na rynku dóbr trwałych
red. Mruk, Henryk.

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse behawioralne nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym 
author Szyszka, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne /  
red. naukowy Hamrol, Mirosław

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (12); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 128 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 128 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Merchandising
author Borusiak, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [330.34] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / 
 

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa zbiór zadań 
red. naukowy Kiedrowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfigurowanie łańcucha dostaw teoria, instrumenty i technologie 
author Kawa, Arkadiusz.

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych
author Cieślak, Marek

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing : koncepcje, stategie, trendy /  
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (11); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza rynku nieruchomości Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w 
author Gawron, Henryk

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności
author Sojkin, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza rynku nieruchomości. Materiały Dydaktyczne 224 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
author Gawron, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po usługach bankowych materiały do ćwiczeń z bankowości Materiały Dydaktyczne 232 
red. naukowy Iwańczuk, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do analizy otoczenia makroekonomicznego Materiały Dydaktyczne 228 
author Jankiewicz, Sławomir.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania nieruchomościami
author Gawron, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie pieniądza i ich wykorzystanie od pieniądza kruszcowego do fiducjonarnego 
red. naukowy Knakiewicz, Zenobia

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Neokeynesizm : analiza krytyczna / 
author Bludnik, Izabela

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
red. naukowy Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa
author Roeske-Słomka, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse behawioralne : nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym / 
author Szyszka, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania Materiały dydaktyczne 
author Anholcer, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [VIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Konfigurowanie łańcucha dostaw teoria, instrumenty i technologie 
author Kawa, Arkadiusz.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i procedury przekształceń dwie dekady prywatyzacji 
author Sobolewski, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: