Marketing polityczny w środowisku wirtualnym /
autor Jaśniok, Michał

Publication year: 2010 Call number: [32.019.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 83 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego nr 83 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne : metody i zastosowania : Studia Ekonomiczne nr 62 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Badania operacyjne nr 62 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym : Studia Ekonomiczne nr 99 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym nr 99 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w powstanie i rozwój 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
author Hanus, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ceny transferowe 
author Sulik-Górecka, Aleksandra.

Publication year: 2010 Call number: [338.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks pracy zbiorowy kodeks pracy - projekty opracowane przez 
red. Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność systemu finansowego : Studia Ekonomiczne nr 63 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Efektywność systemu finansowego nr 63 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych
red. naukowa Balcerzak-Paradowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osiągnięcia ekonomii XX wieku
author Musiał, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze : Studia Ekonomiczne nr 66 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze nr 66 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne : Studia Ekonomiczne nr 67 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Restrukturyzacja spółek handlowych nr 67 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z
author Łada, Monika

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego : Studia Ekonomiczne nr 61 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasilanie finansowe jednostek samorządu
red. Famulska, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w
author Kosiń, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne : Studia Ekonomiczne nr 95 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / /    
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji nr 95 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych
red. Buk, Halina.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Business Cycles Selected Issues 
ed. Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 74 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Inwestycje i nieruchomości Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 74 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych wybrane zagadnienia 
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundamentals of Corporate Finance
author Błach, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych : Studia Ekonomiczne nr 80 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych nr 80 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5 
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [338.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji 
author Urbański, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w standaryzacja zarządzania ryzykiem 
author Bożek, Sylwia

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe : Studia Ekonomiczne nr 77 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe nr 77 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych zbiór zadań 
author Poniatowska, Lucyna.

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce diagnoza i perspektywy 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statistical Inference Methods in Economic Research : Studia Ekonomiczne nr 65 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Statistical Inference Methods in Economic Research nr65 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki : poziom krajowy i międzynarodowy : Studia Ekonomiczne nr 90 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /    
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Transformacja gospodarki nr 90 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych zbiór zadań 
author Poniatowska, Lucyna.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane modele i analizy rynku pracy uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
author Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: