Socjologia życia publicznego
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia 1815-2004 : Polska i świat /  
author Garlicki, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Rady Europy W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej 
author Benoit-Rohmer, Florence

Publication year: 2006 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria gier /
author Straffin, D. Philip.

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniec globalizacji czego nauczył nas wielki kryzys? 
author James, Harold

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia podstawowe pojęcia, procesy i teorie w 
author Okólski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2011/12 przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
red. Raciborska, Anna

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia 1815-2004 : Polska i świat /  
author Garlicki, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki pracy w polskich organizacjach Kultura, motywacje, koszt psychiczny, osobowość, 
author Hryniewicz, Janusz T.

Publication year: 2007 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945 /
Autor Dobrzycki, Wiesław

Publication year: 1996 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski model organizacji typu think tank
author Zbieranek, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy
red. Parzymies, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki Międzynarodowe : International Relations / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu
red. Zienkowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria gier /
author Straffin, D. Philip.

Publication year: 2004 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN /
author Nawrot, Katarzyna Anna.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość elektroniczna studium prawne 
author Bajor, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media i władza demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w 
red. Żuk, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna teoria stosunków międzynarodowych
author Wendt, Alexander

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szata informacyjna miasta
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa wymiana usług /
autor Wróbel, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność za naruszenia prawa
author Czapliński, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty
author Ziółkowska, Joanna Ewa

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój
red. naukowy Herbst, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 /
author Dobrzycki, Wiesław.

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 /
author Dobrzycki, Wiesław.

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 /
author Dobrzycki, Wiesław.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej /  
Autor Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (13); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalny wymiar procesów transformacyjnych zróżnicowania i podziały 
red. naukowa Tuziak, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
red. naukowa Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN /
author Nawrot, Katarzyna Anna.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : Wydanie nowe /  
author Dobrzycki, Wiesław.

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu
author Pietrasiński, Zbigniew

Publication year: 2001 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej /  
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: