Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne /  
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka dla ekonomistów : Zbiór zadań. Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 172 / 
red. Matłoka, Marian.

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych /
author Kowalczyk, Elżbieta.

Publication year: 2001 Call number: [I] [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 /  
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstw : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 272 /  
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Series: Rachunkowość w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie się w biznesie /
 

Publication year: 2002 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii matematycznej : elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 173 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (37); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywizująca polityka społeczna : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarcza w okresie przemian : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 / 
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Socjologia gospodarcza w okresie przemian Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 255 /  
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z ekonometrii finansowej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 27 / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 27 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 /  
Red. Garbarczyk, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe rozliczenia pieniężne : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 216 /  
author Iwańczuk, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (23); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] / 
author Hadasik, Dorota.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria II Prace Habilitacyjne z. 153 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska - Polska : polityka, regulacje i sposoby działania / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne : zagadnienia podstawowe : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 115 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [Podręcznik] Series: Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 115 Available: (36); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena /
author Dowżycki, Antoni.

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (22); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawowe metody ekonometrii : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 143 /  
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 2003 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczną obsługą klienta : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy ekonometrii i badań operacyjnych : dla studiów licencjackich : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 177 
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Series: Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 177 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce : wyzwania XXI wieku :  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 96 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 96 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 /  
 

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 244 /  
 

Publication year: 1996 Series: Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 244 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość w okresie przemian systemowych : wybrane zagadnienia /  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) 
 

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Series: Bankowość w okresie przemian systemowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 :  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Series: Transformacja w usługach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 21 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 21 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu /
redaktor Olszak, Celina M.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Historyczny przegląd orientacji filozoficznych /
Autor Kot, Władysław

Publication year: 2000 Call number: [1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Z prac katedry badań operacyjnych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 62 /  
Red. Piasecki, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Z prac katedry badań operacyjnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 62 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria : Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 162 /  
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Series: Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 162 Available: (53); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka w finansach i bankowości : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 119 /  
author Matłoka, Marian.

Publication year: 2002 Call number: [Podręcznik] Series: Materiały Dydaktyczne AE [Akademia Ekonomiczna] Poznań 119 Available: (29); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z bankowości centralnej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu /
red. Olszak, Celina M.

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: