Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 35 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
red. naukowy Polok, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Etyczny wymiar działalności gospodarczej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 35 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Walasik, Artur

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce : Studia Ekonomiczne nr 26 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
author Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko `10
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo a konkurencyjność organizacji
author Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wykłady z psychologii dla studentów kierunków ekonomicznych
author Sowińska, Anna.

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej 
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Dziwok, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe ( do 1945r.)
author Wilczek, Michał Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2006 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Dydkowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim charakterystyka wybranych pojęć 
author Król, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowania ekonometrii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wzrostu gospodarczego - analiza dla wybranych krajów na podstawie wieloczynnikowej dynamicznej funkcj i produkcji Prace Naukowe AE Katowice 
author Pośpiech, Ewa.

Publication year: 2002 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez
author Palonka, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Series: Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarzadzaniu : Studia Ekonomiczne nr 56 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 56 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
author Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
author Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych
author Targiel, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstwa pojęcia, definicje. modele podręcznik, materiały dydaktyczne 
author Flak, Olaf

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji wybrane aspekty 
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ciągi liczbowe szeregi liczbowe i funkcyjne
author Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Publication year: 2010 Call number: [330.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Pojęcia, 
red. Bieniok, Henryk

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski : siły motoryczne i bariery : Studia Ekonomiczne nr 28 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" / 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji /
Autor Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności Statystyka ubezpieczeniowa 
author Zakrzewska-Derylak, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykluczenie społeczne
red. naukowa Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne Prace naukowe AE Katowice 
red. Chrzan, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Series: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne Część 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej tom III Problemy rachunkowości zarządczej Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt 
red. Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa w wyborach w świetle racjonalności 
author Zrałek, Jolanta.

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem
author Kończak, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako
red. Kotlorz, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji wybrane aspekty 
red. Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>
Languages: