Psychopedagogika pracy wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy 
author Karney, Janina E.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
author Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie 
author Lalak, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia nadziei
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2006 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychotransgresjonizm : nowy kierunek psychologii 
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2007 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo transgresyjne : szansa i ryzyko 
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2004 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transgresja i kultura
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2002 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności
author Daszykowska, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
author Rejzner, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy : tom 1 
author Frąckowiak, Anna

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich : tom 2 
author Frąckowiak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /
 

Publication year: 1999 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania : tom I : od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII 
author Kot, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania : tom II : wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesności 
author Kot, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
author Okoń, Wincenty

Publication year: 2003 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / 
author Pilch, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
Autor Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje psychologiczne człowieka
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2000 Call number: [01.A] Available: (7); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak ludzie spostrzegają swój świat
author Gurycka, Antonina

Publication year: 1998 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stres : to brzmi groźnie / 
author Oniszczenko, Włodzimierz.

Publication year: 1998 Call number: [01.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek, jego świat i życie : próba integracji 
author Zaborowski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne idee współczesnej psychologii
author Tomaszewski, Tadeusz

Publication year: 1998 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe wyznaczniki biegu życia
author Hajduk, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia
author Bąbek, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy psychologii życia
author Zaborowski, Zbigniew

Publication year: 2001 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia własności i prywatności
author Zaleski, Zbigniew

Publication year: 2003 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna 
author Jędrzejewski, Marek

Publication year: 1999 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobiecość i męskość : popularne opinie a badania naukowe 
author Mandal, Eugenia

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychoterapia grupowa różnych pokoleń
author Sikorski, Wiesław

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych
Red. nauk. Muszyńska, Jolanta.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice /
author Guziuk-Tkacz, Marta.

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej /
author Orczyk, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania /  
author Włoch, Stanisława.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
author Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / 
 

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon terminów metodologicznych : nauki pedagogiczne i pokrewne /  
author Guziuk-Tkacz, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy słownik pedagogiczny /
author Okoń, Wincenty

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje psychologiczne człowieka /
author Kozielecki, Józef

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
 

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: