Probleme der Osterweiterung und Sozial Marktwirtschaft Das Seminar hat in Warschau in der Zeit vom.6. bis zum 
red. Trapp, Peter

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka i Ekonometria Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa : Seria 
red. naukowy Gawinecki, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe Księga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz 
red. naukowy Menkes, Jerzy.

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczno - gospodarcza Przedmiot i 
author Bauer, Romuald

Publication year: 2002 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestępczość i zjawiska patologiczne w województwie mazowieckim konferencje naukowe 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 2003 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miscellanea Jurydyczne Zeszyty Naukowe WSHiP Warszawa nr 5 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa w teorii rachunkowości i
author Turyna, Jan

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka w analizie ekonomiczno-społecznej Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa dr Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa : Seria 
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji
author Gierszewska, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria
author Sadowski, Wiesław

Publication year: 2001 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy aspekty międzynarodowe 
red. naukowy Rosati, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interwencja humanitarna w świetle prawa
author Mężykowska, Aleksandra

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych Wybrane zagadnienia 
author Komajda, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy cywilizacji europejskiej
author Krawczyk, Rafał

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ius Novum : kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa Seria Ekonomia 
red. naukowy Mazur, Jolanta.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: