Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie podręcznik dla studentów szkół wyższych 
author Śliwa, Jan

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa / zeszyt nr 5 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu 
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa nr 5 / 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza patologii społecznych
red. naukowa Bębas, Sylwester

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego 
red. naukowa Jasiuk, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej /
author Pukowska-Mitka, Maria.

Publication year: 1999 Call number: [91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / Wyższa Szkoła Handlowa 
red. naukowy Wrzeszcz-Kamińska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia prawa
author Łopatka, Adam

Publication year: 1997 Call number: [0/9(03)/340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa firmy. Aspekty prawne i ekonomiczne
author Mleczko, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najważniejsze to plan marketingowy
author Olearnik, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań
author Sikora, Kamil

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym /
red. naukowa Wyrzykowski, Jerzy.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja w cyberświecie /
red. naukowa Bębas, Sylwester.

Publication year: 2012 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej /
red. Sikora, Kamil.

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
Red. Babčák, Vladimír.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations w systemie komunikacyjnym organizacji
author Maj, Gerard

Publication year: 2004 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i zagrożenia XXI wieku 
author Olszewski, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Macedonia : historia i współczesność 
author Olszewski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów
author Kupczyk, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
author Jasiuk, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : pojęcia, zagrożenia, system 
author Falecki, Janusz

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej
author Plisiecki, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 11 : zeszyt naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
author Szaflarski, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 13 : zeszyt naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu 
author Kieżel, Ewa.

Publication year: 2002 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 16 : zeszyt naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
author Szaflarski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 18 : zeszyt naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Górnosląska Wyższa Szkoła Handlowa : zeszyt nr 21 : zeszyt naukowy Katedry Socjologii i Psychologii 
author Sztumski, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych /
Red. Bębas, Sylwester.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym /
 

Publication year: 2010 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: