Franchising
author Stecki, Leopold

Publication year: 1993 Call number: [339.18] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forfaiting
author Stecki, Leopold

Publication year: 1997 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym
author Justyńska, Izabela

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie Rady Zakładowe
author Skupień, Dagmara

Publication year: 2008 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zniesienie instytucji pozwolenia na budowę a prawo
author Szwajdler, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [349.442] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej /
red. Mik, Cezary

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność zarządzania projektami w
author Haffer, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych nabywcy finalni o poziomie etyki oferentów żywności 
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami
author Czermiński, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka dla studentów wyższych szkół bankowych
author Górniewicz, Lech

Publication year: 2000 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing /
author Stecki, Leopold

Publication year: 1999 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Trybunał Praw Człowieka w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki 
author Gronowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie strategii biznesu
author Berliński, Lechosław

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa factoringu
author Stecki, Leopold

Publication year: 1996 Call number: [339.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1995 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka budżetowa państwa zagadnienia prawne 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstwa Budowanie 
author Stankiewicz, Marek Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne konstrukcja i charakter prawny 
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do prawa antymonopolowego
author Brzezińska-Rawa, Anna

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zrównoważony rozwój w systemie prawa
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia
author Karaszewski, Robert

Publication year: 2005 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
author Witkowska, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka i ich ochrona podręcznik dla studentów prawa i administracji 
author Gronowska, Bożena

Publication year: 2005 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu
author Szypliński, Mieczysław.

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kompetencje, nowe trendy, efektywność 
author Walkowiak, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porozumienia międzynarodowe Wspólnot i Unii
author Sozański, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot
author Maliszewska-Nienartowicz, Justyna

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w
author Glińska-Neweś, Aldona.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych
author Rączka, Gabriela

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: