Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości : Monografie i Opracowania 538 /  
red. Korporowicz, Violetta.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny wymiar czasu wolnego : Monografie i Opracowania 537 /  
author Bombol, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce : Monografie i Opracowania 506 /  
author Fierla, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
author Kopietz-Unger, Janina

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Polen - Deutschland und die Erweiterung der 
red. Małachowski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Series: Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu : Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publiczne
author Moszoro, Marian

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia integracji europejskiej
author Popowicz, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rejestry kredytowe teoria i praktyka 
author Bieć, Alfred

Publication year: 2012 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność oczekiwań : metoda i analiza danych jakościowych : Monografie i Opracowania 529 /  
author Tomczyk, Emilia.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorzadności lokalnej : Monografie i Opracowania 523 /  
author Jarosiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie : Monografie i Opracowania 527 /  
author Łobejko, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja a transformacja w Polsce wybrane aspekty polityki gospodarczej 
author Ziemiecki, Jacek

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie mas mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / 
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Monografie i Opracowania nr 564 /  
author Bojewska, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Meandry upadłości przedsiębiorstw klęska czy druga szansa? 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw
red. naukowa Łobejko, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego ryzyko, popyt, zysk 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2012 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi
red. Makowski, Kazimierz

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw
red. Romanowska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkoła sukcesu czy przetrwania? szkolnictwo wyższe w Polsce 
red. naukowa Buchner-Jeziorska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe organizacje finansowe
author Chrabonszczewska, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse Monografie i Opracowania Naukowe 
red. naukowy Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki kapitałowe Monografie i Opracowania Naukowe 
red. naukowy Bień, Witold.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna Europa Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z 
red. naukowy Brdulak, Halina

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna etykieta pracy
author Jabłonowska, Lidia

Publication year: 2006 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce
author Geryk, Żaneta

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie instrumenty klasyczne i alternatywne 
red. naukowa Adamska, Agata

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacyjne konta osobiste : alternatywny mechanizm finansowania edukacjio ustawicznej i szkolnictwa wyższego : Monografie i opracowania 515 /  
author Bielecki, Piotr.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze Monografie i Opracowania SGH Warszawa nr 521 
red. Piech, Krzysztof

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulcja : Monografie i Opracowania 533 /  
red. Rószkiewicz, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości inwestowania oraz rozwoju małych i średnich
red. Bergel, Izabela

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: