Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości : Monografie i Opracowania 538 /  
red. Korporowicz, Violetta.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce
author Główka, Gabriel

Publication year: 2010 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczny wymiar czasu wolnego : Monografie i Opracowania 537 /  
author Bombol, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce
author Gardawski, Juliusz

Publication year: 2007 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe
red. naukowa Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce : Monografie i Opracowania 506 /  
author Fierla, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
author Kopietz-Unger, Janina

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Polen - Deutschland und die Erweiterung der 
red. Małachowski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Series: Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu : Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publiczne
author Moszoro, Marian

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia integracji europejskiej
author Popowicz, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych : Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 9/2001 /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i polityka kursu walutowego
author Chrabonszczewska, Elżbieta

Publication year: 1996 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria oczekiwań analiza empiryczna Giełdy Papierów Wartościowych w 
author Mucha, Marcin Z.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model kapitału intelektualnego regionu koncepcja pomiaru i jej zastosowanie 
author Węziak-Białowolska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prezydent w państwach współczesnych modernizacja instytucji 
red. naukowa Osiński, Joachim

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej raport z badań 
author Geryk, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej od merkantylizmu do monetaryzmu 
author Drabińska, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy nr 44. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / 
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rejestry kredytowe teoria i praktyka 
author Bieć, Alfred

Publication year: 2012 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność oczekiwań : metoda i analiza danych jakościowych : Monografie i Opracowania 529 /  
author Tomczyk, Emilia.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorzadności lokalnej : Monografie i Opracowania 523 /  
author Jarosiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie : Monografie i Opracowania 527 /  
author Łobejko, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja a transformacja w Polsce wybrane aspekty polityki gospodarczej 
author Ziemiecki, Jacek

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie mas mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / 
 

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza matematyczna I teoria i zadania 
author Ekes, Maria

Publication year: 2008 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka wzory i tablice 
author Kuszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stare okręgi przemysłowe dylematy industrializacji i dezindustrializacji 
red. Morawski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / 
author Wiatr, Maciej S.

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej
red. naukowa Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki
red. Pacho, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Monografie i Opracowania nr 564 /  
author Bojewska, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Meandry upadłości przedsiębiorstw klęska czy druga szansa? 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej 
author Drabińska, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: