Rachunek kosztów i wyników
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
author Hejnar, Jerzy

Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki według polskiego prawa bilansowego 
author Hejnar, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z
author Kosakowski, Edward

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Good Group (International) S.A. International GAAP przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
red. Jarugowa, Alicja

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty teoretyczne rachunkowości Tom 38 (94) numer specjalny 
 

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Bień, Witold.

Publication year: 1995 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa /  
 

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym
author Krzywda, Danuta.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa część I Podstawy rachunkowości 
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Księgowość zarobkowa ewidencja wynagrodzeń 
author Kołaczyk, Zdzisław

Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Import usług w polskim systemia podatkowym
author Lubińska, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski słownik podatków i rachunkowości 2008 definicje zawarte w aktach normatywnych 
author Turakiewicz, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [0/9(038)/336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje w podatkach i rachunkowości
author Lubińska, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza analiza finansowa 
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Audyt wewnętrzny
author Piaszczyk, Artur

Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa zasady, procedury, metody 
author Mączyńska, Elżbieta

Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF
author Kabalski, Przemysław

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe,
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: