Stanowienie gminnego prawa podatkowego wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem wzory uchwał, deklaracje podatkowe 
author Wojdylak-Sputowska, Zofia

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Egzekucja administracyjna z nieruchomości
author Kujawiński, Radosław

Publication year: 2010 Call number: [332.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych /
author Regliński, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [651] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne problemy wznowienia postępowania
author Sobieralski, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja w administracji publicznej prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony 
author Fajgielski, Paweł

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydawanie decyzji administracyjnych
author Suwaj, Robert

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych płyta zawiera wzory pism 
author Fajgielski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wydawanie decyzji administracyjnych wzory pism 
author Suwaj, Robert

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stanowienie gminnego prawa podatkowego wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem 
author Wojdylak-Sputowska, Zofia

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka administracyjnego postępowania
author Dembczyńska, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wydawanie decyzji administracyjnych
author Suwaj, Robert

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych
author Fajgielski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o kontroli skarbowej komentarz 
author Pietrasz, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka administracyjnego postępowania wzory pism 
author Dembczyńska, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
author Sobieralski, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

VAT w sektorze publicznym
author Czarny, Krystian

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w
author Krawczyk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
author Padrak, Rafał.

Publication year: 2010 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych
author Karwatowicz, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie w samorządzie : umowy, wynagrodzenie, czas pracy /  
author Wojnicz, Przemysław

Publication year: 2011 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek VAT w kulturze, oświacie i sporcie
author Bartosiewicz, Adam

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ochrona danych osobowych w sieci /
autor Brzozowska, Monika.

Publication year: 2011 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych praktyczny komentarz 
author Adamek-Hyska, Dorota

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek VAT w sektorze publicznym
author Malinowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprawna obsługa klienta w urzędzie : jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych / 
author Gabryel, Monika.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych /  
author Banyś, Tomasz A. J.

Publication year: 2013 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych : wzory pism /  
author Regliński, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wypowiedzenie stosunku pracy /
author Drozd, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [349.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce /  
author Regliński, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego /
author Grego-Hoffmann, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych /
author Bach, Sebastian.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych /
author Gaździk, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / 
author Bąkowski, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [342] Series: Administracja Publiczna Biblioteka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie danych osobowych
author Drozd, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie danych osobowych : wzory pism 
author Drozd, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
author Ziarniak, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks drogowy 2010 z komentarzem
 

Publication year: 2010 Call number: [03.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprzedaż nieruchomości samorządowych i skarbu państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
author Padrak, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: