Mienie komunalne w Polsce wybrane zagadnienia prawno-finansowe 
author Sońta, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość ubezpieczeniowa problemy i zadania 
author Lament, Marzanna

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy regionalnej integracji
red. Misala, Józef

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wokół polityki społecznej
red. Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Role organizacyjne kierownika w instytucji wybrane problemy w organizacji pracy i zarządzania 
author Bałażak, Marta

Publication year: 2006 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca gospodarcza Polski ze wschodnimi krajami dotychczasowy rozwój i perspektywy 
red. naukowa Misala, Józef

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w Unii Europejskiej : harmonizacja czy konkurencja podatkowa? 
red. Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjalny wymiar Europy : od niewolnictwa do obywatelskości 
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukraina i Białorusią
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej : Podstawy teoretyczne 
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mienie komunalne w Polsce : wybrane zagadnienia prawno-finansowe : monografia nr 110 
author Sońta, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka w dobie XX wieku : Zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych : Monografia : Nr 108 
author Jastriebow, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej
author Misala, Józef

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie usługami informatycznymi
author Lotko, Aleksander.

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka gospodarcza : wybrane zagadnienia 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i efekty reform kolei : Monografia nr 159 
author Mężyk, Anna.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej : wybrane teksty 
author Misala, Józef

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia i metody doskonalenia jakości
author Żuchowski, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w świetle teorii
author Misala, Józef

Publication year: 2001 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawiska patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży : sposoby zapobiegania : (materiały pokonferencyjne) / 
 

Publication year: 1999 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii i praktyki organizacji i kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym /
author Budzeń, Henryk.

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z psychologii prenatalnej /
author Jakubiak-Zapalska, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i efekty reform kolei Monografia nr 159 / 
author Mężyk, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich /
author Dyr, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów europejskich /
author Grad, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Series: nr 164 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: