Problemy edukacji w szkole wyższej /
 

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna
author Plopa, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian
author Miłkowska, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W niewoli reklamy? : Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej 
author Kowal-Orczykowska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzież w Polsce : Analiza przekazów młodzieżowych obecnych w polskiej kulturze na przykładzie debaty młodych w "Gazecie Wyborczej" (styczeń-marzec 2004) 
author Piróg, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys historii filozofii
author Kalka, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [01.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania 
author Kubicka, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ mediów : Konteksty społeczno-edukacyjne 
author Dziadzia, Bogusław

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę 
author Olczak, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność 
author Baran, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej 
author Żukiewicz, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka i polityka
author Probucka, Renata

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Granice ryzyka : paradygmat psychologiczny 
author Makarowski, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość 
author Drozdowicz, Jarema

Publication year: 2010 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności
author Zawada, Anna

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pisanie prac i sztuka ich prezentacji
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu 
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej
author Daszykowska, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje : tom I : teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / 
Autor Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria wychowania w zarysie
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzież akademicka a kariera zawodowa
author Cybal-Michalska, Agnieszka

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja międzykulturowa : przewodnik : pojęcia, literatura, adresy 
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / 
Autor Kupisiewicz, Czesław

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po literaturze z zakresu prawa samorządowego : dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 
author Przybysz, Halina

Publication year: 2000 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym /
Red. Kośmider, Rudolf.

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu
author Ciepaj, Marian

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja a samorząd terytorialny : materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2000 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Readings in bussiness for beginners
author Węgrzyn, Jadwiga

Publication year: 2000 Call number: [A/16.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
author Ochonczenko, Helena

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczenie się : jako przedsięwzięcie na całe życie 
author Bauman, Teresa

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej 
author Sikorski, Wiesław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konfernacja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania 
author Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rodzina. Historia i współczesność : studium monograficzne 
Red. nauk. Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>

Customize your search

Languages: