Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji
red. Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego
author Marcinko, Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar wschodni NATO
author Gas, Paulina

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska wobec terroryzmu
 

Publication year: 2002 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska koncepcja bezpieczeństwa
 

Publication year: 2003 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena pierwszych miesięcy członkowstwa Polski w UE : fakty i mity 
author Gas, Paulina

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa i Stany Zjednoczone : nowe partnerstwo 
author Gas, Paulina

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiar wschodni Unii Europejskiej : Eastern dimension of the European Union 
author Zamarlik, Monika

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego
author Marcinko, Marcin

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991-2008 : polityka, gospodarka, wojsko, sektor pozarządowy 
author Kuspys, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i świat wartości : uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym : zeszyt 30 
author Miklaszewska, Justyna

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój polskiego rynku bankowego
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sukcesy i klęski w krajach postkomunistycznych
author Jarosz, Maria

Publication year: 2002 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska w oczach Polaków
author Macha, Zdzisława

Publication year: 1998 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu : zeszyt 43 
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W obronie praw człowieka
 

Publication year: 2004 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja-Integracja-Globalizacja
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: