Detaliczna bankowość elektroniczna
author Świecka, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing bankowy
author Kolasa, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych 
author Kopańska, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit scoring
author Matuszyk, Anna

Publication year: 2008 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Euro, Świat, Europa, Polska
author Żukowski, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne wobec procesów globalizacji
red. naukowy Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cel inflacyjny w Polsce Założenia i realizacje 
author Musielak-Linkowska, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wspólna Europa, różne ceny analiza procesów konwergencji 
author Wolszczak-Derlacz, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [338.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych
author Langner, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić 
author Frost, Peter J.

Publication year: 2008 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych Teor 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna w Polsce
author Harasim, Janina.

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Detaliczna bankowość elektroniczna
author Świecka, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Matematyk gra na giełdzie
author Paulos, John Allen

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość internetowa
author Koźliński, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością
red. Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes plan jak go budować i analizować Podręcznik 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna
author Solow, Robert M.

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu
red. Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit scoring metoda zarządzania ryzykiem kredytowym 
author Matuszyk, Anna

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapi
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia po polsku
red. Filar, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Nowa umowa kapitałowa ewolucja czy rewolucja
author Zombirt, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik
author Sikora, Danuta

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sektora bankowego w USA
author Kozak, Sylwester

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem pogodowym
author Preś, Juliusz

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem 
red. Kleer, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Programy pomocowe w Polsce
author Janus-Hibner, Magdalena

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
red. naukowy Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe w Polsce
red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych /
author Sukacz, Dawid

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji
red. naukowa Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy finansów i bankowości /
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do sukcesu, wolne rynki, zdrowy pieniądz i
author Dornbusch, Rudi

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: