Zeszyty Naukowe [ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] Nr 1(51) 2008 /
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej : Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego /  
autor Merski, Janusz.

Publication year: 2007 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 1(58) 2010 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Kubica, Józef

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Relations w procesie opiniotwórczym
author Kuśmierski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobotny i co dalej? Rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w 
author Bombera, Zdzisław

Publication year: 2006 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy aplikacji internetowych w technologii ASP.NET /
author Jung, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiedza o partiach i systemach partyjnych / podręcznik akademicki. 
Autor Gulczyński, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 2 (59) 2010 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Modzelewski, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 4 (61) 2010 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 
red. naukowy Modzelewski, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe nr 4 (57) 2009 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Kubica, Józef

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a polityka
author Modzelewski, Edward

Publication year: 2006 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej
red. naukowa Bombera, Zdzisław

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego
author Biernat, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe 2 (55) 2009 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. Kubica, Józef

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partie polityczne w wyborach 2005
red. naukowa Waniek, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe nr 3 (56) 2009 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Kubica, Józef

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o polityce podręcznik akademicki 
author Gulczyński, Mariusz

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej
author Myśliwiec, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a polityka
author Modzelewski, Edward

Publication year: 2006 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii
red. naukowy Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plagiat : zarys problemu /  
author Sołtysiak, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 3 (60) 2010 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Modzelewski, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii matematycznej
author Telep, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 5 (62) 2010 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
red. naukowy Modzelewski, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie kosztów funkcjonowania organizacji za
author Ćwik, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w
author Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeksy etyczne w Polsce wybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Soltysiak 
oprac. Sołtysiak, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce /
 

Publication year: 2009 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
red. Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory 2007 i media krajobraz po "IV RP" wybrane problemy 
red. naukowy Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej
red. naukowa Piotrkowski, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bariery kulturowe w turystyce /
Red. Krawczyk, Zbigniew

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarys teorii rekreacji ruchowej /
author Dąbrowski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gastronomia we współczesnym hotelu /
author Dominik, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: