Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu /
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji /
author Bosiacki, Stefan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja kosztów logistyki /
author Wartecki, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju /  
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji /
author Bosiacki, Stefan

Publication year: 1999 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową : praca zbiorowa /  
 

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa /  
red. Kazimierczak, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Series: Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 379 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne podróże kulturowe : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego /
Red. Adach, Zdzisław.

Publication year: 2009 Call number: [61] Series: Skrypty nr 151 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik do ćwiczeń z krajoznawstwa cz. I : szkice makroregionów fizycznogeograficznych Polski / 
Oprac. Zamelska, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [91] Series: Skrypty nr 146 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i metodyka rekreacji /
Red. Siwiński, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [61] Series: Podręczniki nr 51 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego
author Bosiacki, Stefan

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka kulturowa : przewodnik metodyczny 
author Buczkowska, Karolina

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
author Bosiacki, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika kultury fizycznej w zarysie /
author Siwiński, Wiesław.

Publication year: 2000 Call number: [61] Series: Podręczniki / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nr 42 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sport i turystyka we współczesnym stylu życia = Sport and tourism in the modern lifestyle / 
 

Publication year: 2009 Call number: [61] Series: Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nr 393 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od fana do chuligana : kibicowanie w sporcie współczesnym / 
Redaktor Sahaj, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Series: Seria : Monografie, nr 410 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: