Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki Metodologiczne aspekty rozprawy doktorskiej Źródła informacji i techniki edukacyjne 
author Orczyk, Józef

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie inwestycjami w zagregowanych modelach wzros Metoda Value at Risk w zastosowaniu do zarządzania ryz 
author Kliber, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Endogeniczne determinanty polityki celnej w okresie tr Badanie słabej efektywności rynku akcji spółek sektora 
author Mosiej, Gerard

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deontologia w zawodach zaufania społecznego Koncepcja zastosowania sieci neutronowych w procesie z Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych meto 
author Frąckowiak, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Studiów Doktoranckich [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] z. 6 : Wydział Ekonomii : Studia doktoranckie /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłata eksploatacyjna jako źródło konfliktów Rola samorządu lokalnego w działalności podmiotów Determinanty rozwoju funduszy hedgingowych w Polsce 
author Grabowska, Weronika

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O różnych podejściach do wyceny opcji Charakterystyk Sposoby zabezpieczeń przed włamaniami internetowymi do Podstawy teoretyczne koncepcji NAIRU (Non-Accelerating 
author Appelt, Katarzyna

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pieniądze w ujęciu Johna M.Keynesa oraz Milto Metody oceny efektywności inwestycji w fundusze inwest 
author Bludnik, Izabela.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka procesów integracyjnych w agrobiznesie Zmiany w procesie udzielania kredytów konsumpcyjnych w Bankowa analiza transakcji w handlu zagranicznym w KBC 
author Kosiorek, Mirosław

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół powstania i funkcjonowania Zjawisko liberalizacji przepływów kapitałowych i jego 
author Kiedrowska, Magdalena

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację Ryzyko w projektach satelitarnych Kanały redystrybucji nadwyżki finansowej do rolnictwa 
author Jurek, Michał

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od dochodów z oszczędności w Polsce Próba Poziom rozwoju społecznego krajów ASEAN Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej wpływ 
author Bartel, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura demograficzna ludności migrującej w Polsce w Oprocentowanie depozytów w bankach komercyjnych w Pols 
author Przygalińska, Monika

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie modelu hurtowni danych dla prognoz Istota strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oraz Kreowanie ostracyzmu społecznego w walce z przestępczo 
author Dudziński, Roman

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie odroczonego podatku dochodowego metodą Ekonomiczne osobliwości rynku opieki zdrowotnej i 
author Bojkowski, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w Public relations jako dziedzina aktywności badawczej 
author Doruch, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między Perspektywy rozwoju captivów 
author Hybka, Małgorzata Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: