Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk : Redakcja naukowa Lucyna Frąckiewicz Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1997 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chaotyczne systemy dynamiczne Elementy teorii i 
author Zawadzki, Henryk.

Publication year: 1996 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie małą firmą
red. Bieniok, Henryk

Publication year: 1996 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Contributions to Statistical Inference when Nonsampling Errors are Present: Przyczynki do statystycznego wnioskowania w warunkach występowania błędów nielosowych : Zeszyt naukowy nr 142/96 /  
 

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 142 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy socjologii
author Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie
author Kowalska, Krystyna

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy public relations
red. Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 1999 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligentne systemy wspomagania decyzji /
redaktor Sroka, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja miasta
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [659.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : zbiór cwiczeń / 
author Kostur, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym : Zeszyt Naukowy nr 144/1998 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /  
 

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykłady z historii myśli ekonomicznej część 2 nurt subiektywno-marginalistyczny 
author Danowska-Prokop, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych Prace Naukowe AE Katowice 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '06
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : Zeszyt Naukowy nr 131 / 95 /  
 

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 131 / 95 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne i ekonomiczne aspekty rozwoju transportu Prace Naukowe AE Katowice Materiały seminaryjne PAN 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowe zachowania konsumentów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonometrii
author Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: