Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 4 
author Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 11 
author Gaczek, Wanda M.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Założenia i proces budowy strategii rozwoju Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 18 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 7 
author Motek, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 1 
red. Jaszczak, Roman

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu
author Maćkowiak, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny
red. Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 8 
red. Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 6 
author Florek, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 3 
author Raszeja, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2 
red. Mizgajski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w
author Weltrowska, Justyna

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 14 
author Bajerski, Artur

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej /
author Kaczmarek, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [332] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 12 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Struktura przestrzenna handlu detalicznego od skali globalnej do lokalnej 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w latach 1989-2002 /
author Weltrowska, Justyna

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 15 
author Mikuła, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5 
red. Churski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 17 
author Kaczmarek, Urszula

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju wybranych obszarów rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 9 
red. Matusiak, Monika

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej : Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [631] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką
author Męczyński, Michał

Publication year: 2004 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 14 
author Łodyga, Beata

Publication year: 2011 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 10 
red. Szczechowiak, Edward

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej /
red. Ammerman, Philip.

Publication year: 2012 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry /
author Przybylska, Anna

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka a przyroda i jej ochrona /
author Staniewska-Zątek, Wanda.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska /
author Rogowski, Mateusz.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przydatność rekreacyjna strefy brzegowej jezior Polski /
author Deja, Walentyna.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska /  
red. naukowa Małuszyńska, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich /
 

Publication year: 2012 Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 22. Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka w aglomeracji poznańskiej /
 

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 20 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: