Prace z zakresu procesu zarządzania : Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nr 782 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej / [red. naukowy Jarzy Kornaś].  
 

Publication year: 2011 Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nr 868 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace zzakresu analizy rynku i badań marketingowych /
red. naukowy Surówka-Marszałek, Danuta.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 864 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości /
red. naukowy Surówka-Marszałek, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 861 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej /
red. naukowy Kornaś. Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; nr 868 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce /
author Płonka, Maria.

Publication year: 2013 Call number: [368] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Seria specjalna : Monografie nr 228 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela /
author Wanat, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [368] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.Seria Specjalna, Monografie, nr 211 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej : na przykładzie Unii Gospodarczej i Walutowej /  
author Włodarczyk, Robert Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [331.5] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 216 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny :| w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej /  
author Salamaga, Marcin.

Publication year: 2013 Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, n nr 223 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości /
author Andrzejewski, Mariusz.

Publication year: 2012 Call number: [657.6] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 207 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : Nr 10 (934) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (945) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 8 (944) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych /
author Grabiński, Konrad.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Seria Specjalna, Monografie nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (950) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (945) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (951) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (945) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku /
author Jabłoński, Łukasz.

Publication year: 2016 Call number: [330.1] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] nr 248 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 10 (958) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 10 (958) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 1 (961) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 1 (961) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (962) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (962) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 3 (963) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 3 (963) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 4 (964) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 4 (964) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeksy dobrych praktyk : prawno-socjologiczne aspekty bankowego soft law a współczesna kultura bankowa / 
author Frańczuk, Magdalena.

Publication year: 2017 Call number: [336.71] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 252 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Kurek, Bartosz.

Publication year: 2017 Call number: [336.76] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 250 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (974) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (974) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 7 (967) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 7 (967) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 1 (973) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 1 (973) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (969) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 9 (969) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 10 (970) : Cracow Review of Economics and Management /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 10 (970) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 12 (972) : Cracow Review of Economics and Management /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 12 (972) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: