Banki komercyjne na rynku kapitałowym /
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 Studia i Prace (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Refleksje na temat komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych /
author Lewandowski, Jerzy

Series: Studia i Prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarantowanie emisji akcji /
author Nikołajczuk, Sergiusz.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzyści i zagrożenia wynikające z procesów globalizacji gospodarki światowej /
author Miara, Adam.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieparametryczna a tradycyjna analiza efektywności banków komercyjnych /
author Pawłowska, Beata.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-kultury /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicity a promocja osobista w usługach ubezpieczeniowych /
author Marecki, Krzysztof.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 9 /
 

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie analizy logistycznej do prognozy sytuacji finansowej banków /
author Jagiełło, Robert.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozagiełdowe instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym /
author Niedziółka, Paweł.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polaryzacja rynku kredytowego mikro- oraz małych przedsiębiorstw (MMP) w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) : na przykładzie metody standardowej /  
author Gadomski, Dobiesław.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania Polski wobec Klubu Londyńskiego /
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja portfela kredytowego dużego banku w relacji: struktura-zysk-ryzyko /
author Matczak, Mariusz

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wnioski wynikające z integracji nadzorów nad rynkiem finansowym, z uwzględnieniem implikacji dla Polski /
author Zaleska, Małgorzata.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces globalizacji a transformacja gospodarcza państw postsocjalistycznych /
author Słobodzian, Ludmiła.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej : rynek diamentów naturalnych / 
author Borowski, Krzysztof.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Venture capital jako innowacyjne rozwiązanie w finansowaniu przedsiębiporstw : otoczenie, analiza i bariery rozwoju w Polsce / 
author Kwieciński, Krzysztof.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podpis elektroniczny w Polsce : teoria i praktyka /  
author Banach, Artur.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia budowy grup kapitałowych przez byłe centrale handlu zagranicznego /
author Peryt, Mateusz.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce pomocy rozwojowej w polskiej polityce zagranicznej /
author Wasilewska, Anna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty pochodne w Polsce : uwarunkownia ekonomiczne / 
author Zawadzki, Piotr.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw /
author Kołodziejczyk, Lucyna.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota sytuacji konfliktowych w organizacji oraz style ich rozwiązywania /
author Wachowiak, Piotr.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne aspekty satysfakcji z czasu wolnego /
author Bombol, Małgorzata.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obecne zadłużenie międzynarodowe państw świata /
author Jędraszka, Arkadiusz.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządznia i FInansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restytuowanie banków hipotecznych w polskim systemie bankowym /
author Gąsowska, Agnieszka.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie gospodarstwa domowe na rynku dóbr żywnościowych w latach 1990-1996 /
author Bombol, Małgorzata.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie niewypłacalności firm w oparciu o model opcyjny /
author Krysiak, Zbigniew.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie konkurencyjności Torunia za pomocą wskaźników syntetycznych /
author Maśloch, Grzegorz.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] Warszawa Nr 70 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja usług rynkowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-1996 /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce /
author Drejka, Maciej.

Series: Studia i prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski : bank autonomiczny czy zależny? /  
author Koleśnik, Jan.

Series: Studia i prace Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 /
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Studia i prace Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] Nr 61 /  
author Tomkiewicz, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiego eksportu w świetle współnej polityki handlowej Unii Europejskiej /
author Burżacka-Majcher, Monika.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywna polityka państwa narzędziem restrukturyzacji przemysłu w Polsce /
author Nasiłowski, Mieczysław.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki financial futures /
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja usług ubezpieczeniowych (public relations, reklama) /
author Marecki, Krzysztof.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: