Hipoteza kapitału publicznego czyli wpływ akumulacji kapitału publicznego na wzrost gospodarczy i produktywność /
author Rot, Michał

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rezerwami dewizowymi w bankach centralnych /
author Lenczewski, Martins Carlos Jorge.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele wzrostu gospodarczego w ramach nurtu keysenowskiego : cz.1 /  
author Bartkowiak, Ryszard.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zyskowności i ryzyka portfela kredytowego oddziału banku /
author Gołoś, Sławomira.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie budowy autostrad płatnych w Polsce w systemie BOT /
author Liberadzki, Bogusław.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem cen transferowych : dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi / 
author Zbudniewiek, Agnieszka.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena kampanii reklamowych w polskich przedsiębiorstwach /
author Nowacki, Robert

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich : Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości :  Zeszyty Naukowe 2 / 2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 /
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia funkcjonalne targów a rozwój Internetu /
author Gębarowski, Marcin.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy studentów wobec rynku pracy i stosowane przez nich metody poszukiwania zarobkowego zajęcia /
author Malinowska, Beata.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie sukcesji funkcji miasta na przykładzie Gdyni /
author Maśloch, Grzegorz.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skarb państwa w warunkach transformacji gospodarczej /
author Cenkier, Agnieszka

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ryzyka płynności finansowej banku komercyjnego /
author Lusztyn, Marek G.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie metody szacowania rozmiarów gospodarki nieoficjalnej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 4 /
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ilościowej wyceny niektórych korzyści z inwestycji w zintegrowany system informatyczny (ZSI) Banku Pekao S.A. /
author Ścisło, Agnieszka.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych /
author Felis, Paweł.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkowa grupa kapitałowa a problemy redystrybucji zysku /
author Krzemiński, Sławomir.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola strategii logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych /
author Gąsowska, Magdalena Katarzyna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] Nr 81 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany podaży pieniądza a realne procesy gospodarcze w Polsce /
author Kaźmierczak, Andrzej.

Series: Studia i prace Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie systemu wskaźników ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach : wybrane wyniki badań /  
author Skowronek-Mielczarek, Anna.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pakt Stabilności i Wzrostu : cz. I /  
author Miklaszewicz, Sławomir

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe czynniki ograniczające efektywność restrukturyzacji i prywatyzacji w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa /
author Szczurowski, Piotr.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 8 /
 

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia polskiego transportu lotniczego w procesie przemian rynkowych i integracji europejskiej /
author Kaliński, Dariusz.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko - wytyczne norm ISO/IEC dotyczących technologii informatycznych /
author Mikurenda, Radosław.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami : istota, zakres, przesłanki i warunki zmian w jakościowej fazie przekształceń /  
author Suszyński, Cezary.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektóre metody ilościowe w badaniu zdolności kredytowej /
author Jagiełło, Robert.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia dla polskich gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej /
author Zielińska, Zofia.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielcze dylematy w okresie przemian polskiej gospodarki /
author Dyka, Sławomir

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walka z cieniem : dylematy polityki gospodarczej wobec szarej strefy /  
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe w "nowym" prawie bankowym /
author Zaleska, Małgorzata.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektóre strategie opcyjne /
author Lipko, Robert.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosowane rachunki kosztów w przedsiębiorstwach : wybrane wyniki badań /  
author Skowronek-Mielczarek, Anna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce /
author Zaleska, Małgorzata.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce : wybrane wnioski z badań ankietowych / 
author Niedziółka, Paweł.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie rozwoju gospodarczego /
author Suszyński, Cezary.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: