Polska - w połowie drogi między pierwszym a drugim
author Drozdowski, Rafał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania
author Gomułowicz, Andrzej.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stanowisko Marshalla wobec niektórych kwestii "sporu
author Dzionek-Kozłowska, Joanna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systematyka strategii polityki pieniężnej
author Błaszczyk, Paweł.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność strategii inwestycyjnych funduszy
author Markiewicz, Marcin

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania wizualne pogranicza polsko-niemieckiego
author Kaczmarek, Jerzy

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prowadzenie badań w internecie - podstawowe problemy
author Siuda, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem zgodności Kodeksu etyki lekarskiej z
author Korytowska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia
author Barcz, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń
author Ratajczak, Marek.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania bankiem w ujęciu prawnym /
author Fojcik-Mastalska, Eugenia.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Okres budżetowy w ujęciu poznańskiej szkoły skarbowości /
author Małecki, Jerzy.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie większości bezwzględnej w ustawach o samorządzie terytorialnym /
author Krzymkowski, Marek.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki partnerskie jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego /
author Kalitta, Emilia.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi na temat sprawiedliwości proceduralnej modelu skargi na przewlekłość postępowania karnego /
author Ochnio, Ariadna.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim /
author Ostojski, Przemysław.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zbrodnie w Srebrenicy i Sarajewie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. Zbrodni w b. Jugosławii /
author Szpak, Agnieszka.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski nakaz dochodzeniowy : przełom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego? / 
author Kusak, Martyna.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawna dopuszczalność i środki relatywizacji zakazu nadużycia pozycji dominującej w Polsce /
author Kosiński, Eryk.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja szwedzkiego modelu gospodarki /
author Winiecki, Jan.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej /
author Barczyk, Ryszard.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość relacji władze samorządowe - klasa kreatywna : empiryczna weryfikacja modelu / 
author Rudawska, Iga.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metody CCR-DEA do oceny efektywności kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce /
author Osińska, Monika.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota konkurencyjności regionów /
author Czyżewska, Dorota.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele poszukiwań i dopasowań jako narzędzie badania rynków pracy /
author Woźniak, Marcin.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradoks sprawiedliwości społecznej: równość zasad nierówności /
author Sztompka, Piotr.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: