Etyka lobbysty-polityka w ujęciu porównawczym
author Tokarczyk, Roman

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez
author Buchowska, Natalia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy
author Czechowski, Marcin

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja prawna opiekuna oskarżonego
author Mazur, Paweł

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Złe traktowanie dziecka w Europejskiej karcie
author Łasak, Katarzyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji wnioski dla Polski 
author Skoczny, Tadeusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowe fundusze majątkowe w roli inwestorów
author Kaczmarek, Klaudia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja najlepszą inwestycją? absolwenci na rynku pracy 
author Jeran, Agnieszka

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po
author Ciżkowicz, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich
author Szczepankowska-Flis, Agnieszka

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedorozwój mieszkalnictwa w Polsce i jego
author Frąckowiak, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W sprawie zakresu i charakteru wymogu uchwały
author Kuniewicz, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola wójta w zapewnieniu prawidłowości
author Kołaczkowski, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako
author Strzyczkowski, Kazimierz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profilaktyka starzenia się - mrzonka czy
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O konieczności przestrzegania założeń
author Góralski, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany polityki karnej w odniesieniu do przestępstwa
author Szeroczyńska, M

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kodyfikacji prawa cywilnego na poziom kultury
author Borkowska-Bagieńska, Ewa

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
author Głodowski, Włodzimierz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ programów motywacyjnych na wyniki finansowe
author Łukowski, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty polityki turystycznej władz
author Majewska, Justyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klauzula generalna "dobrych obyczajów" - ujęcie
author Żurawik, Artur

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego
author Zoll, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa
author Zieliński, Maciej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie posiadania pornografii dziecięcej w art. 202
author Lach, Arkadiusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w
author Nowak, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys a gospodarka polska
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna
author Tittenbrun, Jacek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostęp i użytkowanie nowych mediów przez młodzież
author Isański, Jakub

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O słusznościiowych granicach prawa
author Mikołajewicz, Jarosław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego
author Lorini, Giuseppe

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne - czyli czyje?
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo narodowe - kryzys czy odrodzenie?
author Bondyra, Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małżeńskie ustroje majątkowe w Stanach Zjednoczonych
author Stępień-Sporek, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywa feministyczna w badaniach na temat
author Kubisa, Julia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów
author Mączyński, Dominik

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96
author Jarentowski, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O spornym problemie własności Trybunału Stanu w
author Janusz-Pohl, Barbara

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw
author Beisert, Maria

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: