System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy
author Bondyra, Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typ kwalifikowany czynu zabronionego a nadzwyczajne
author Pieniężny, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w
author Osińska, Monika

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i
author Szpak, Agnieszka

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O normatywności przepisów regulujących proces
author Grabowski, Paweł

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół pomiaru dobrobytu społecznego
author Godłów-Legiędź, Janina

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa
author Borecki, Paweł

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego
author Szewc, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązanie do naprawienia szkody w postępowaniu w
author Muszyńska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy
author Filipowicz, Ewa

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzjonizm zamiast debaty? o przeciwstawnych wzorach działania w sferze 
author Pluciński, Przemysław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Układy zbiorowe pracy a prawo antymonopolowe Unii
author Kolasiński, Marek Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola cultural defence w wymiarze sprawiedliwości
author Kleczkowska, Agata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka historyczna i jej granice
author Machnikowski, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces prawodawczy dwóch dekad - sukcesy i
author Wronkowska, Sławomira

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patent europejski po wejściu w życie aktu
author Nowicka, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność za szkody
author Zbaraszewska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalno-prawne podstawy współpracy samorządu
author Kokocińska, Katarzyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Artykuł 2 Kodeksu karnego w roli wyznacznika
author Pohl, Łukasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziennikarstwo obywatelskie - próba socjologicznego
author Drozdowski, Rafał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczno-instytucjonalne aspekty deficytu
author Struś, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy
author Lipski, Aleksander.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Protokoły sądowe jako konstrukcja kulturowa
author Zubelewicz, Emil

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne strategie reklamowe w przestrzeni
author Duda, Aneta

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja obywateli państw trzecich w Unii nowe tendencje i wyzwania 
author Mikołajczyk, Barbara

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego
author Smolak, Marek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstruowanie tożsamości czynniki społeczno-kulturowe 
author Golka, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subkulturowe i postsubkulturowe powroty a relecje Subkulturowe i postsubkulturowe powroty a relecje 
 

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres kognicji polskiego Sądu Administracyjnego
author Piątek, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła niezniszczalności kolektywistycznych utopii a esej polemiczny 
author Winiecki, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój systemów prognozowania inflacji w wybranych
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w systemie rachunkowości
author Gabrusewicz, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów
author Bludnik, Izabela.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odwieczne zderzenie wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje kontrast wizji i proponowanych instytucji 
author Winiecki, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii
author Nowicka, Aurelia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bona fides kapitalizmu stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i 
author Wechta, Przemysław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europeizacja administracji publicznej
author Lipowicz, Irena

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga między pracą a życiem osobistym
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O naprawie procesu stanowienia prawa
author Kochanowski, Janusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnotowa ochrona wzorów dla części zamiennych
author Kępiński, Jakub

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: