Porównanie gospodarek opartych na wiedzy w krajach triady
author Puślecki, Łukasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dalszy ciąg dyskusji konstytucyjnych
author Winczorek, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba rozróżnienia teoretycznego kategorii etymy i szacunku
author Modrzyk, Ariel

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opinie poznaniaków o obecności obcokrajowców na rynku pracy w świetle migracji kompensacyjnych do Polski
author Jabkowski, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoboda międzynarodowego świadczenia usług bankowych
author Kruszka, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płatny urlop dla poratowania zdrowia
author Kucharski, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników
author Szewczyk, Helena

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem usiłowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r.
author Kowalewska, Magdalena

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy - istota, przyczyny,konsekwencje
author Nieborak, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce
author Golka, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja międzynarodowych standardów ochrony dziedzictwa kulturalnego w polskiej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
author Gerecka-Żołyńska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego
author Chirkowska-Smolak, Teresa.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ czynności w niezbędnym zakresie na wszechstronne zabezpieczenie i utrwalenie materiału dowodowego
author Janusz-Pohl, Barbara

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony
author Mik, Cezary

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej: wnioski z 20 lat doświadczeń
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę
author Kruś, Maciej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczenia ryzyka podatkowego
author Grenda, Sylwia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sporne problemy zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów
author Łucarz, Katarzyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi o wykładni prawa cywilnego
author Radwański, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo odmowy przekazania informacji służacej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
author Turno, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy rozdział międzynarodowego zarządzania internetem - Affirmation of Commitments
author Kulesza, Joanna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

"Opłacalność" przestępczości w Polsce
author Lauridsen, Jorgen

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie a polityka. Założenia teoretyczne
author Schwan, Gesine

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nielingwistyczna koncepcja normy a zagadnienia wykładni prawa
author Bogucki, Olgierd

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2006
author Aksman, Ewa

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w ujęciu Witolda Trąmpczyńskiego
author Suwalski, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ transformacji i integracji gospodarczej
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poczucie własności mieszkania lokatorów Towarzystw Budownictwa Społecznego
author Kowalewski, Maciej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia sektora nonprofit krytyka i reinterpretacja wybranych aspektów 
author Buttler, Dominik

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych
author Godek, Andżelika

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postrzeganie otoczenia instytucjonalnego w Polsce w latach 1997-2009
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rejestracja i zmiana nazwiska
author Łakoma, Sylwia

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie modeli DSGE w procesie prognostycznym na podstawie modeli stosowanych przez wybrane banki centralne
author Tura, Karolina

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy strefy euro
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle
author Brzeziński, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i
author Perez, Katarzyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź
author Abramowicz, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce wobec rozwoju rozważania na tle projektu Księgi i Kodeksu 
author Kaczorowska, Maria

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O pojmowaniu dobrowolności jako warunku czynnego
author Jóźwicki, Władysław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywna polityka zatrudnienia w aglomeracji
author Talaga, Robert

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dalej>>

Customize your search

Languages: