Przesłanki i konsekwencje kryzysu finansowego w
author Łukasik, Gabriela.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa numer specjalny maj 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty ochrony środowiska w przemyśle spożywczym
author Kasztelan, Armand

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria migracji wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń realna i wirtualna we współczesnym
author Kijoch, Jolanta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką
author Kujawska, Justyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyfikacja kosztów jakości w gazownictwie
author Lisowska, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
author Mikita, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poprawa efektywności Poczty Polskiej
author Czarniewski, Sławomir

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szwajcarska tajemnica bankowa
author Chabierski, Bartłomiej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola jakości w budowaniu relacji partnerskich na
author Urbaniak, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wymagań i oczekiwań klientów firm odzieżowych
author Wolak, Dorota

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie Multi Level Marketingu
author Warzecha, Alina

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie relacjami klientów jako nowy paradygmat
author Hejduk, Irena K.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii przedsiębiorstwa
author Kalinowski, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer technologii w przedsiębiorstwach
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cykl życia małej firmy
author Jaworski, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off
author Chyba, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania przez
author Warzecha-Wocka, Alina

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Risk Management for enterprises - dealing with risks
author Bodemann, Markus

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Misja, wizja i społeczna odpowiedzialność
author Wilk, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracja wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wirtualizacja polskich przedsiębiorstw
author Orzoł, Izabela

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy polskie przedsiębiorstwa stosują zarządzanie
author Baruk, Jerzy.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator
author Masiukiewicz, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
author Gableta, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie polityki personalnej i klimatu
author Bartkowiak, Grażyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w
author Kasztelan, Armand

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek ABC w analizie opłacalności przedsięwzięć
author Tyrała, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy przedsiębiorcy
author Piecuch, Teresa

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Franchising w rozwoju nowych rynków zbytu
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 (710) marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość usług w administracji samorządowej
author Wolniak, Radosław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie własnymi kompetencjami
author Jedynak, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw w warunkach
author Jaskóła, Konrad

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje jako element wiedzy
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie społecznej odpowiedzialności
author Geryk, Marcin

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne uwarunkowania inwestycyjne do EURO 2012
author Baran, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet jako nowoczesny kanał komunikacji między
author Szuchnik, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet a wpływ redukcji asymetrii informacyjnej na
author Hejduk, Hubert

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako instrument zarządzania hotelem
author Panasiuk, Aleksander

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa numer specjalny maj 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: