Instrumenty pochodne rynku nieruchomości : istota i znaczenie.  
author Szalewska, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju rynku produktów strukturyzowanych w Polsce.
author Sokołowska, Ewelina.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój faktoringu w Polsce.
author Owczarczyk, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opcje walutowe jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem.
author Nieborak, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obligacje strukturyzowane w Europie w pierwszym etapie kryzysu finansowego.
author Antkiewicz, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalność zachowań inwestorów na GPW w Warszawie : wyniki finansowe spółek a dynamika inwestowania w akcje.  
author Szlachciński, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skłonności behawioralne inwestorów na rynkach kapitałowych w czasie kryzysu.
author Frączek, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja rynku funduszy Private Equity : ujęcie międzynarodowe.  
author Porada-Rochoń, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy inwestycyjnych na funkcjonowanie wybranych instytucji finansowych w Polsce.
author Miziołek, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje zmian na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu.
author Kondrakiewicz, Teresa.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego.
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwencjonalne a islamskie podmioty mikrofinansowe - studium porównawcze.
author Adamek, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkty strukturyzowane jako alternatywy inwestycyjne w warunkach kryzysu.
author Pawłowski, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki wybranych funduszy inwestycyjnych w czasie hossy i w dobie kryzysu finansowego.
author Czapiewski, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /  Ekonomiczne problemy usług nr 99. Zeszyty Naukowe nr 726 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów : VIII Forum Samorządowe / Ekonomiczne problemy usług nr 100. Zeszyty Naukowe nr 727. 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu /
 

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Series: 435 Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego : Implikacje dla regionów : Zeszyty naukowe nr 491 : Ekonomiczne problemy usług nr 15 
author Panasiuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny : zeszyty naukowe nr 637 : Ekonomiczne Problemy usług nr 62 
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie : zeszyty naukowe nr 638 : Ekonomiczne Problemy usług nr 63 
 

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał turystyczny. Zgadnienia ekonomiczne : Zeszyty naukowe nr 591 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 591 nr 53 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki : Zeszyty naukowe nr 699 Ekonomiczne problemy usług nr 84 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 699 nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost i rozwój potencjału Europy : inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów. IX Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe nr 794. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 108.  
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549. 39. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 38. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Finanse publiczne I Zeszyty Naukowe nr 546 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 36. 
red. naukowy Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Finanse publiczne II Zeszyty Naukowe nr 547 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 37. 
Red. Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe nr 550 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 40. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. T.2 : Zeszyty Naukowe nr 809. Ekonomiczne Problemy Usług nr 113 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu /
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. | Mikrofirma 2011. | Systemy finansowania i oceny.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 637 62 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / | Tworzenie i zarządzanie. | Mikrofirma 2011.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi w Polsce 2012 : usługi publiczne - usługi komercyjne / 
 

Publication year: 2012 Call number: [5.E] Series: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 723 Nr 96 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostępność transportowa : aspekty teoretyczne i praktyczne /  
 

Publication year: 2009 Call number: [XI] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 538 nr 33 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura, kreatywność i biznes : wyzwania dla polityki regionalnej /  
 

Publication year: 2013 Call number: [III] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 107 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry : wiedza, innowacyjność, rozwój / 
 

Publication year: 2012 Call number: [XI] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt turystyczny : fundusze europejskie, zagadnienia regionalne / 
 

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 85 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego /
 

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 86 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w transporcie : korzyści dla użytkownika / 
 

Publication year: 2010 Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 59 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: