Audi/yty i audi/ytowanie : jak sprawić, by przyniosły jeszcze więcej korzyści 
author Łuczak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach
author Stefański, Artur.

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach
author Stefański, Artur.

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych
author Janik, Bogna.

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do ekonomii
author Woś, Jerzy

Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do mikroekonomii
author Rekowski, Marek.

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie
author Krzykała-Schaefer, Renata.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2010 Call number: [05.C] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
author Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
author Stacharska-Targosz, Jolanta.

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wład
 

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 26/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2010 Call number: [05.D] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą : uwarunkowania i realizacja : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : Nr 22 rok 2009 
author Adamczewski, Piotr.

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 32/2011 
author Ziemba, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy turystyki
author Czerwiński, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi bankowe : podstawowe zagadnienia 
author Golec, Maria Magdalena.

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji : zeszyty naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 12 rok 2010 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : przemiany w orientacji marketingowej 
author Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego
author Myśliwiec, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty naukowe studentów : Wyższej Szkoły Bankowej : rok akademicki 2010/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 24 rok 2009 
author Balicki, Władysław

Publication year: 2010 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje - proste idee, zasady, narzedzia
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej
author Cenker, Ewa Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w usługach : przykłady zastosowań 
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 28 rok 2010 
author Krawczyk, Wiktor

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 30 rok 2010 
author Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy : rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 33 rok 2011 
author Romiszewska, Ilona

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 34 rok 2011 
author Leczykiewicz, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalization
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [A/05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr1/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 27/2011 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozofia w służbie polityki
author Wieczorek, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [01.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym : aspekty finansowe i płynnościowe : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 36 rok 2011 
author Denek, Emilia

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: