Fundamentals of Corporate Finance
author Błach, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Problemy wiodące / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych : Studia Ekonomiczne nr 80 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych nr 80 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji
author Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oprocentowanie lokat i strumieni płatności zbiór zadań 
author Ciałowicz, Beata

Publication year: 2008 Call number: [336.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : część I : propedeutyka informatyki : technologie informacyjne /  
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (13); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Gableta, Małgorzata

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo przedsiębiorstw : wykład prawa gospodarczego : Materiały Dydaktyczne [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] 230 / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacyjne public relations a media masowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Transformacyjne public relations a media masowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja-między teorią a praktyką : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu ubezpieczeń Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Sułkowska, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych /
Autor Hołda, Artur

Publication year: 2009 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego W 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna idee - modele - procesy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania sprawności innowacyjnej
red. naukowy Mruk, Henryk.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia światowego systemu handlu WTO zasady i mechanizmy negocjacji 
author Hoekman, Bernard

Publication year: 2011 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP : na przykładzie systemu Impuls 5 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [338.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Problemy wiodące Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Bankowość Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka matematyczna w zarządzaniu
red. naukowy Witkowski, Marek

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji 
author Urbański, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w standaryzacja zarządzania ryzykiem 
author Bożek, Sylwia

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola skuteczności marketingowej problem zmienności interpretacji i pomiaru 
author Kowal, Witold

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe : Studia Ekonomiczne nr 77 : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe nr 77 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia Ćwiczenia 
author Borkowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne dla ekonomistów : narzędzia, zastosowania /  
 

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne dla ekonomistów : narzędzia, zastosowania /  
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mathematics in economics : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 112 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Mathematics in economics Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 112 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizualizacja wyników badań marketingowych-podejścia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Walesiak, Marek

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny : Materiały Dydaktyczne [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 243 / 
author Gabryelczyk, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 811 Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie /  
author Bartkowiak, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce /
red. naukowy Borowiec, Jan

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: