Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 9 (258) / 
 

Publication year: 2013 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 10 (25) / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 11 (260) / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 12 (261) / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 1 (262) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 2 (263) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 3 (264) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 4 (265) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [Podręcznik] Available: (42); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 5 (26) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe : w warunkach integracji finansowej / 
author Jurek, Michał.

Publication year: 2011 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : zbiór zadań / 
red. naukowy Kiedrowska, Maria

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 121 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 121 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol 2, no. 6 (267) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 224 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 224 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : aktualne problemy rynku nieruchomości w Polsce : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 231 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 231 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji : materiały dydaktyczne / 
author Krzyminiewska, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [65.013] Series: Materiały Dydaktyczne nr 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 198 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 198 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia /
author Majchrzak-Lepczyk, Justyna

Publication year: 2016 Call number: [21.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia /
author Majchrzak-Lepczyk, Justyna

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość podatkowa /
author Jastrzębowski, Artur.

Publication year: 2016 Call number: [14.C] Series: Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 316 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej /
 

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie emerytalne : modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych / 
author Olejnik, Iwona

Publication year: 2016 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
Autor Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: