Argoekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania : 150 
author Grzelak, Aleksander

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców
author Wanat, Tomasz Mieszko

Publication year: 2010 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : 140 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty pochodne : ryzyko, wycena i strategie : materiały dydaktyczne 233 
author Morawska, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncentracja handlu w Polsce i jego implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych
author Ciechomski, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele biznesu w handlu detalicznym
author Sławińska, Maria.

Publication year: 2010 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach : zeszyty naukowe 
author Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy makroekonomii
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy modelowania struktury terminowej stóp procentowych : materiały dydaktyczne 250 
author Kliber, Agata Maria

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania nieruchomościami
author Gawron, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa
author Masztalerz, Marek

Publication year: 2010 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen
author Dehnel, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce
author Lisowski, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów : zeszyty naukowe 143 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami usługowymi : zeszyty naukowe 145 
author Rogoziński, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skrzynka narzędziowa menedżera : zeszyt naukowy 148 
author Witczak, Hubert

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
author Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie produktem : kreowanie marki : zeszyty naukowe 154 
author Kall, Jacek.

Publication year: 2010 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konfigurowanie łańcucha dostaw : teoria, instrumenty i technologie 
author Kawa, Arkadiusz.

Publication year: 2011 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna : współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [15.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji : materiały dydaktyczne 
author Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu
author Śliwczyński, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybory strategiczne w teorii i praktyce : zeszyty naukowe : nr 134 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
author Gawron, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości : wybrane problemy 
author Trojanek, Maria

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe badania marketingowe
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu terytorialnego
author Florek, Magdalena

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości : przykłady i zadania 
author Trojanek, Maria

Publication year: 2013 Call number: [09.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 1(250) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 2(251) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 3(252) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 4 (253) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 5 (254) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 6 (255) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 7 (256) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 8 (257) 
 

Publication year: 2013 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: