Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Zeszyty Naukowe nr 427 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 2 
red. naukowy Bielawska, Aurelia

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : Zeszyty Naukowe nr 471 Uniwersytetu Szczecińskiego / 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe Zeszyty Naukowe nr 620 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 61 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji. Zeszyty Naukowe nr 516 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej / | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 380  
author Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe nr 437 Uniwersytetu Szczecińskiego / 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529 Ekonomiczne Problemy Usług nr 30 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Nr 440/2007. Zeszyty Naukowe nr 440 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji / Nr 532/2009 Zeszyty Naukowe nr 532 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Nr 500/2008 / Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa.  
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne materiały z wykładów i zbiór przykładów /  
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : V Forum Samorządowe /  
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, T. 1
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie T. 2
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia turystyczna /
author Mazur, Eugeniusz

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik do studiowania ekonomiki transportu /
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 452 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [XI] Series: Ekonomiczne Problemy Usług nr 7 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik ekologii i ochrony środowiska : suplement /  
author Mazur, Eugeniusz

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość usług turystycznych /
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 635 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców /
Red. Perenc, Józef

Publication year: 2011 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza i funkcjonowanie rynku : ćwiczenia i zadania /  
author Rosa, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego Zeszyty Naukowe nr 465 Uniwersytetu Szczecińskiego 
Red. nauk. Meyer, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [III] [Podręcznik] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka uzdrowiskowa : materiały do studiowania /  
author Lewandowska, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy zagospodarowania turystycznego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 466 Ekonomiczne problemy usług nr 9 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System transportowy : kształtowanie wartości dla interesariusza /  
author Downar, Wojciech.

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : materiały z wykładów i zbiór przykładów /  
author Cieślicki, Maciej.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Geografia turystyczna /
author Mazur, Eugeniusz.

Publication year: 2005 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku : Zeszyty Naukowe nr 666 Uniwersytetu Szczecińskiego / 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /  Ekonomiczne problemy usług nr 99. Zeszyty Naukowe nr 726 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów : VIII Forum Samorządowe / Ekonomiczne problemy usług nr 100. Zeszyty Naukowe nr 727. 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość usług turystycznych /
Red. Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 36 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do informatyki w zarządzaniu
author Kolbusz, Edward

Publication year: 2006 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
author Franek, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu /
 

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Series: 435 Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee i doktryny polityczne XX wieku : wybór : część 1 
author Wojtaszak, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego : Zeszyty naukowe nr 465 : Ekonomiczne problemy turystyki nr 8 
 

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy zagospodarowania turystycznego : Zeszyty naukowe nr 466 : Ekonomiczne problemy turystyki nr 9 
 

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy turystyki nr 6 : Zeszyty naukowe nr 439 
 

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: