Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki : Zeszyty naukowe nr 699 Ekonomiczne problemy usług nr 84 / 
Red. [Panasiuk, Aleksander]

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług nr 699 nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost i rozwój potencjału Europy : inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów. IX Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe nr 794. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 108.  
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549. 39. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 38. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Finanse publiczne I Zeszyty Naukowe nr 546 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 36. 
red. naukowy Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Finanse publiczne II Zeszyty Naukowe nr 547 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 37. 
Red. Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe nr 550 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 40. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. T.2 : Zeszyty Naukowe nr 809. Ekonomiczne Problemy Usług nr 113 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomiki sektora publicznego /
author Szewczuk, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji :  Zeszyty Naukowe nr 760 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 59 Czas na pieniądz /  
Red. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 760 nr 59 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zdrowotne i społeczne seniorów : studium socjomedyczne / 
 

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej /
author Załoga, Elżbieta.

Publication year: 2013 Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (947) 873 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transport kombinowany / intermodalny : teoria i praktyka / 
author Wronka, Jerzy.

Publication year: 2014 Call number: [338.47] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (778) 704 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu /
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej /
author Grzywacz, Waldemar.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 650 (724) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek i świat w języku subkultur /
author Kołodziejek, Ewa

Publication year: 2015 Call number: [II] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (975) 901 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich
author Tarnowski, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (807) 733 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej /
 

Publication year: 2011 Call number: [X] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 44 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni /
author Meyer, Beata

Publication year: 2004 Call number: [15.C] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 545 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych /
author Matkowska, Marzena

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw /
author Grudziński, Michał.

Publication year: 2015 Call number: [658.14/.17] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (998)924 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła informacji o popełnionym przestępstwie /
author Jasińska, Marta Roksana.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transgraniczny produkt turystyczny /
author Gardzińska, Anna

Publication year: 2015 Call number: [15.C] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (998) 923 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / 
author Markiewicz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa : repetytorium, przykłady i zadania : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce : ex ante czy ex post / 
author Nagaj, Rafał.

Publication year: 2016 Call number: [338.45] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. (1003) 929 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tożsamość człowieka w starości : studium socjopedagogiczne / 
author Bugajska, Beata

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. | Mikrofirma 2011. | Systemy finansowania i oceny.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 637 62 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / | Tworzenie i zarządzanie. | Mikrofirma 2011.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński nr 41 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku /
author Bocheński, Tadeusz.

Publication year: 2016 Series: Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, t. 938 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne /
author Koźmiński, Czesław.

Publication year: 2015 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński nr 44/3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transgraniczny produkt turystyczny /
author Gardzińska, Anna

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (998) 923 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja turystyczna /
 

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 429 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście /
author Kupiec, Hubert

Publication year: 2007 Call number: [II] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (726) 652 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych /
author Bukalski, Sławomir

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: