Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej
author Korenik, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [15.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przemysłowa
author Kozarowicz, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko wirtualnego klienta
author Małachowski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
author Nowak, Edward

Publication year: 2001 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
author Lichtarski, Jan

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka : elementy teorii i zadania 
author Ostasiewicz, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse spółek : krótkoterminowe decyzje finansowe 
author Piotrowska, Maria

Publication year: 1998 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy projektowania inżynierskiego
author Gąsiorek, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
author Brol, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych w Polsce : wstęp, ustawa, sekurytyzacja, prywatyzacja, standaryzacja, oprogramowanie : krok po kroku 
author Misiński, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
author Misiński, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie outsourcingiem informatycznym
author Sobińska, Małgorzata

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza danych marketingowych : problemy, metody, przykłady 
author Stanimir, Agnieszka

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej i menadżerskiej 
author Więznowski, Artur

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonometria : metody, przykłady, zadania 
author Dziechciarz, Józef

Publication year: 2003 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania informacją o środowisku : Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
author Sej-Kolasa, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : część 1 : systemy jakości w organizacji 
author Ładoński, Wiesław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy towaroznawstwa ogólnego
author Ładoński, Wiesław

Publication year: 1994 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mikroekonomia : ćwiczenia 
author Borkowska, Bożena

Publication year: 2001 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka : elementy teorii i zadania 
author Ostasiewicz, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [13.C] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Noga, Marian

Publication year: 1995 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka : elementy teorii i zadania 
author Ostasiewicz, Stanisława

Publication year: 2003 Call number: [13.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać dobrą pracę magisterską
author Urban, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [17.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania społeczne
author Pisz, Zdzisław

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie
author Kornak, Aleksander S.

Publication year: 2001 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w operacjach bankowych
author Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi i procedury bankowe
author Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania społeczne
author Pisz, Zdzisław

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zadania społeczne
author Pisz, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Klimczak, Bożena

Publication year: 1993 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria : metody, przykłady, zadania 
author Dziechciarz, Józef

Publication year: 2003 Call number: [13.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
author Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Propedeutyka probabilistyki /
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Conjoint analysis w badaniach marketingowych /
Autor Walesiak, Marek

Publication year: 2000 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: