Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej Prace Naukowe AE Wrocław nr 799 Prace Naukowe AE Wrocław nr 799 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja gospodarcza /
 

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem Prace Naukowe AE Wrocław nr 864 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 15 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności Skrypty AE Wrocław 
author Heilpern, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego
author Olszewska, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling prezentacja i analiza przypadków 
red. Mońka, Jerzy

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Technologie informatyczne w bankowości
red. Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywident spóle Prace Naukowe AE Wrocław Nr 943 Monografie i Opracowania AE Wrocław Nr 150 
author Uchman, Jacek.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia matematyczna Nr 6
red. naukowy Smoluk, Antoni

Publication year: 2002 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa
author Misińska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania firmą w gospodarce rynkowe
red. Czupiała, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty makro- i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław nr 997 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2003 Call number: [330.1] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 26 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1052 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne otoczenie rynku kapitałowego
author Łyszczak, Marek

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1083 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej Prace Naukowe AE Wrocław nr 1087 
red. naukowy Łyszczak, Marek

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing 2 Problemy teorii i praktyki marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 1110 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1125 
red. naukowy Kardasz, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do i-handlu
red. Małachowski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Taksonomia1 Klasyfikacja i analiza danych : Teoria Prace Naukowe AE Wrocław nr 1169 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji
author Tyc, Waldemar

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja a globalizacja we współczesnym
red. Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie outsourcingiem informatycznym /
author Sobińska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
red. Lichtarski, Jan

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w zarządzaniu marketingiem
author Krawczyk, Stanisław

Publication year: 1998 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Taksonomia struktur w badaniach regionalnych
red. Strahl, Danuta

Publication year: 1998 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacyjne zachowania człowieka Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 128 Prace Naukowe AE Wrocław nr 806 
author Łucewicz, Jacenta

Publication year: 1999 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: