Mikroekonomia
author Klimczak, Bożena

Publication year: 1998 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 826 
 

Publication year: 1999 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w zarządzaniu marketingiem
author Krawczyk, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej Prace naukowe AE Wrocław Nr 893 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fiskalne aspekty polityki gospodarczej państwa i Prace Naukowe AE Wrocław nr 882 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Balicki, Leszek

Publication year: 2000 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty makro- i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław Nr 936 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 21 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przykłady i zadania 
red. Szafraniec, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty w zarządzaniu małym i średnim
author Biernacki, Michał

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Process Reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
author Krzos, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse i rachunkowość teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1186 - materiały 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach /
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Noga, Marian

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego
author Pietraszkiewicz, Janina

Publication year: 1997 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dywestycje w przedsiębiorstwie
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Publication year: 1998 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria Metody i analiza problemów ekonomicznych 
red. Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 1998 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 1999 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: