Elementy metrologii ekonomicznej Algebraiczne 
red. Smoluk, Antoni

Publication year: 2000 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy teorii i praktyki marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 873 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać dobrą pracę magisterską /
autor Urban, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [371.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej Wykłady i ma 
red. Czupiał, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
red. Małachowski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1030 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Prace Naukowe AE Wrocław nr 1065 Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 164 
author Pancer-Cybulska, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i w Prace Naukowe AE Wrocław nr 1138 
red. naukowy Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe AE Wrocław nr 1112 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Dittmann, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse. Bankowość. Rachunkowość 5 Prace Naukowe AE Wrocław nr 1120 
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń
author Misiński, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej : Podejście technologiczne / 
Autor Nycz, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe w sferze usług
red. Styś, Aniela

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich /
red. naukowy Kapusta, Franciszek

Publication year: 2008 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1192 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing organizacji niedochodowych Wybrane problem Prace Naukowe AE Wrocław nr 756 Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 121 
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Publication year: 1997 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka Prace Naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobowość organizacji : zastosowanie w praktyce zarządzania /  
autor Barabasz, Adela.

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura w gospodarce rynkowej : problemy adaptacji marketingowej /  
 

Publication year: 1997 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego
author Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse spółek Długoterminowe decyzje inwestowanie i 
author Jajuga, Teresa

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: