Finanse, bankowość i ubezpieczenia Prace Naukowe AE Wrocław nr 899 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2001 Call number: [336] Series: Finanse, bankowość i ubezpieczenia Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskiech Prace Naukowe AE Wrocław nr 908 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2001 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowan
red. Siedlecki, Juliusz

Publication year: 2001 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
red. Brol, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia matematyczna Nr 5
redaktor naukowy Smoluk, Antoni

Publication year: 2001 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u Prace Naukowe AE Wrocław nr 932 
author Drelich-Skulska, Bogusława

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe AE Wrocław nr 919 
red. naukowy Kuropka, Ireneusz

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian Prace Naukowe AE Wrocław Nr 944 
red. naukowy Witkowski, Jarosław

Publication year: 2002 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka fiskalna a deficyt budżetu państwa i budżetów Prace Naukowe AE Wrocław Nr 946 
red. naukowy Tyc, Waldemar

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach Prace Naukowe AE Wrocław nr 954 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty makro- i mikroekonomiczne Prace naukowe AE Wrocław nr 934 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 20 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejście met Prace Naukowe AE Wrocław Nr 971 Monografie i Opracowania AE Wrocław Nr 153 
author Kłeczek, Ryszard.

Publication year: 2003 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość 9 Prace Naukowe AE Wrocław nr 960 
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekologii
author Podgórski, Waldemar

Publication year: 2003 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa zbiór zadań 
red. Bąk, Melania

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne, zawodowe i etyczne normy rewizji finansowej /
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty makro- i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław Nr 964 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2003 Call number: [330.1] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 23 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe AE Wrocław nr 1001 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Dittmann, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach Prace Naukowe AE Wrocław nr 1035 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich Prace Naukowe AE Wrocław nr 1046 
red. naukowy Styś, Aniela

Publication year: 2004 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria zaufania Modele aktuarialne Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1069 
author Jasiulewicz, Helena

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1085 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek tom 2 Prace Naukowe AE Wrocław nr 1088 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Series: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse Unii Europejskiej
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
red. naukowy Kwiecień, Mirosława

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością i środowiskiem jako Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1177 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce Prace Naukowe AE Wroclaw nr 1190 
red. naukowy Graczyk, Andrzej.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
 

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: